EAP – Program Wsparcia Pracowników

Rola psychoedukacji w pierwszej pomocy psychologicznej

W poprzednich postach blogowych skupialiśmy się głównie na sytuacjach, w których pracownik może być narażony na trudności emocjonalne, opisaliśmy między innymi kwestię wypalenia zawodowego z perspektywy organizacji, przedstawiliśmy mierniki organizacyjne przydatne w identyfikowaniu pracowników narażonych na to zjawisko (jak rozpoznać, że pracownik ma problemy), a w ostatnim tekście przyjrzeliśmy się wzorcom zachowań, które mogą się przyczyniać do wypalenia – Top 5 wzorców zachowań narażających na wypalenie zawodowe.

We wszystkich artykułach podkreślaliśmy rolę indywidualnego wsparcia psychologicznego, które pozwala zarówno uczestnikowi, jak i psychologowi najlepiej dopasować rozwiązania do danego problemu. Jednak co w sytuacji, gdy pracownik nie chce skorzystać z indywidualnej pomocy psychologa? Wtedy pomocne mogą okazać się webinary, ponieważ pełnią ważne funkcje w rozwijaniu dobrostanu:

Co to jest psychoedukacja?

Zanim przejdziemy do webinarów, zastanówmy się, czym charakteryzuje się całościowy proces psychoedukacji. Autorzy C. R. Reynolds i R. W. Kamphaus w książce „Psychoeducational Assessment of Children and Adolescents” proponują następującą definicję: 
Psychoedukacja to proces nauczania i wsparcia, integrujący wiedzę na temat rozwoju, funkcjonowania, zaburzeń i interwencji, by pomóc osobom w zrozumieniu i radzeniu sobie z ich własnymi potrzebami i wyzwaniami. 

Tak więc główne cechy psychoedukacji to: 

Formy psychoedukacji są różnorodne, obejmują prezentacje, warsztaty, grupy wsparcia, materiały edukacyjne (np. broszury, książki, filmy) oraz sesje indywidualne z terapeutą. Psychoedukacja może być stosowana zarówno w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak i w promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu problemom emocjonalnym.

Dlaczego webinary są ważnym elementem strategii wellbeingowej?

Webinar to forma interaktywnego seminarium lub prezentacji, która odbywa się online, zazwyczaj za pomocą platformy internetowej lub aplikacji do wideokonferencji. Termin „webinar” pochodzi od połączenia słów „web” (internet) i „seminar”, co wskazuje, że jest to seminarium prowadzone przez internet.

Organizowanie webinarów przez dział HR może przynieść wiele korzyści pracownikom oraz samej firmie. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć organizację webinarów dla pracowników:

Rola webinarów w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu

Webinary dostarczają pracownikom narzędzi, wiedzy i wsparcia potrzebnego do radzenia sobie ze stresem zawodowym, dlatego odgrywają ważną rolę w zapobieganiu wypaleniu. W szczególności pomagają w tym webinary poświęcone następującym zagadnieniom:  

Warto podkreślić, że webinary nie dla wszystkich osób będą odpowiednie i nie we wszystkich problemach zdrowia psychicznego mogą być pomocne. Niektórzy mogą potrzebować bardziej intensywnej lub spersonalizowanej pomocy, na przykład psychoterapii indywidualnej lub konsultacji psychiatrycznej. Ostatecznie decyzja o wyborze formy wsparcia psychologicznego powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji danej osoby.

Jak EAP24 realizuje webinary?

W naszej ofercie znajdują się dwa rozwiązania, jeśli chodzi o organizowanie webinarów. Pierwsze polega na tym, że uczestnicy Programu mogą swobodnie korzystać z naszych wydarzeń organizowanych dwa razy w miesiącu. Tematycznie są one dostosowane do kwestii najczęściej poruszanych podczas konsultacji z naszymi specjalistami. Drugim rozwiązaniem są webinary dodatkowo płatne organizowane na zlecenie Klienta, tematyka takiego wydarzenia jest indywidualnie uzgodniona z działem HR.