EAP – Program Wsparcia Pracowników

Wsparcie psychologiczne ‒ czy to odpowiedzialność menedżera?

Funkcja menedżera w organizacji nie ogranicza się jedynie do zarządzania projektami i zadaniami ‒ ma on zespół ludzi, których pracą musi dobrze pokierować, jednocześnie dbając o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Ponosi odpowiedzialność za planowanie, realizację zadań zgodnie z polityką firmy, opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych oraz reprezentowanie organizacji na zewnątrz.

Jednak dobry menedżer cechuje się również empatią i serdecznością w stosunku do osób, z którymi współpracuje. Często pomaga rozwiązywać konflikty między współpracownikami, występuje w roli mediatora, dba o zdrową motywację oraz dobre samopoczucie pracowników. Niekiedy jest też pierwszą linią wsparcia emocjonalnego dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnych lub stresujących sytuacjach. To wymagające i złożone zadanie, dlatego warto się zastanowić, jakie działania można podjąć w sytuacji, gdy pojawi się potrzeba wspierania kogoś w miejscu pracy.

„ZAJMIJ SIĘ LUDŹMI, A ONI ZAJMĄ SIĘ BIZNESEM” – JOHN MAXWELL

Jakie działania może podjąć menedżer, gdy zauważy, że pracownik ma problem?

Choć czasami jest to trudne, menedżer powinien podjąć próbę pomocy pracownikowi w rozwiązaniu problemów, które rzutują na efektywność w pracy, gdyż nierozwiązane w porę, prędzej czy później i tak powrócą. Konsekwencją mogą być absencje, obniżona motywacja, brak zrealizowanych planów.

W celu uporządkowania procesu, przedstawiamy 4 kroki, które powinien wykonać menedżer, aby pomóc członkowi swojego zespołu

1

Rozpoznanie

Gdy zauważysz, że pracownik sprawia wrażenie nieobecnego, nie wkłada energii w wykonywanie swoich zadań, a w dodatku wydaje się zmęczony, poinformuj go, że widzisz, że zmaga się z jakimś problemem. Daj mu czas i przestrzeń na poprawę samopoczucia.

2

Obserwacja

Obserwuj zachowania pracownika. Podczas otwartej i empatycznej rozmowy zaoferuj wsparcie. Przekaż mu swoje spostrzeżenia. Mogą okazać się bardzo pomocne w kwestii rozwiązania zaistniałego problemu.

3

Informacja zwrotna/feedback

Na podstawie obserwacji i zebranych informacji przekaż pracownikowi swoją opinię. Spróbujcie wspólnie zdefiniować nakreślony problem.

4

Rozwiązanie

Przedyskutuj z pracownikiem alternatywne sposoby rozwiązania problemu, z którym się zmaga. Razem postarajcie się wypracować najlepszą drogę do osiągniecia założonego celu.

Czasami w trudnych sytuacjach zewnętrzna pomoc wykwalifikowanego specjalisty jest najlepszym rozwiązaniem, dzięki programom wsparcia proces umówienia spotkania ze specjalistą jest bardzo ułatwiony, a sama konsultacja objęta tajemnicą. W naszym artykule „Zachęcanie pracowników do korzystania ze wsparcia EAP” prezentujemy skuteczne strategie jakie może wykorzystać menedżer.

Jakie mamy dane na temat zapewniania wsparcia pracownikom?

Deloitte wspólnie z niezależną firmą badawczą Workplace Intelligence przeprowadził ankietę wśród 3150 członków kadry kierowniczej, menedżerów i pracowników wyższego szczebla w czterech krajach – Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, pytając w niej m.in., jakie działania podejmuje menedżer w celu zapewniania ogólnego wsparcia swoim pracownikom.

Wyniki ankiety potwierdzają, że niespełna 40% menedżerów udziela takiego wsparcia. Jednocześnie warto podkreślić, że menedżerom może być trudno wspierać pracowników ze względu na czynniki pozostające poza ich kontrolą. Wiele zależy od warunków panujących w organizacji, m.in. składa się na to polityka firmy (np. sztywne zasady dot. harmonogramu pracy), duże obciążenie pracą czy mało wspierająca kultura pracy. W rezultacie mniej więcej 1/3 menedżerów twierdzi, że jest w stanie pomóc firmie w sprostaniu wymaganiom w obszarze well-beingu pracowniczego.

Program Wsparcia Pracowników (EAP) stanowi także nieocenione wsparcie dla menedżerów, ponieważ zapewnia merytoryczną i realną pomoc w różnorodnych obszarach:  

Czasami menedżerom trudno jest przyznać, że potrzebują pomocy w radzeniu sobie z problemami prywatnymi czy zawodowymi. Jednak umówienie się na konsultację może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza w przypadku kwestii bardzo trudnych takich jak: mobbing, dyskryminacja, napastowanie, śmierć pracownika.

Wsparcie obejmuje także pomoc w wypracowaniu harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz w radzeniu sobie ze stresem związanym z obowiązkami zawodowymi.