EAP – Program Wsparcia Pracowników

Co to jest EAP

EAP EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM

Programy Wsparcia Pracowników EAP to nowoczesne benefity w postaci poufnego i profesjonalnego źródła informacji oraz wsparcia pracowników i członków ich rodzin przeżywających trudności w codziennym życiu, zarówno zawodowym jak i prywatnym.

Dowiedz się, czym charakteryzują się programy EAP oraz czym różnią się od innych form wsparcia pracowników.

Poznaj historię EAP na świecie, a także praktyki EAP w Europie i w Polsce.

Charakterystyka EAP

Employee Assistance Program zapewnia:

 • Wsparcie psychologiczne, menedżerskie i prawno-finansowe,
 • Poufność i anonimowość,
 • Zdalny i łatwy dostęp do pomocy:
  • Infolinia EAP 8-24/7/365,
  • Wideokonsultacje,
  • Webinary EAP,
  • Portal EAP;
 • Kontakt z profesjonalistami – konsultanci EAP, psychologowie, terapeuci, coachowie,
 • Zaufanych partnerów:
  • Certyfikowani psychoterapeuci,
  • Radcowie prawni.

EAP a inne formy wsparcia pracowników

EAP jako benefit pracowniczy

EAP jako rozwiązanie efektywne kosztowo

Historia EAP

Początki EAP w USA

Początki EAP sięgają lat 30. XX w. (USA) i wywodzą się z programów przeciwdziałania alkoholizmowi w miejscu pracy.

Alkoholizm był szczególnym problemem pracowniczym w przemyśle – wpływał na spadek efektywności i produktywności.

Rok 1939 to rozwój Ruchu Anonimowych Alkoholików (AA). Osoby „po przejściach” dzielące się swoimi doświadczeniami dały początek programom typu EAP. Firmy zaczęły dostrzegać skuteczność programów wsparcia pracowników – skoro działają w obszarze wsparcia alkoholików, można zastosować je do innych problemów pracowników.

Ważne momenty EAP

W latach 70. pojawił się nowy model EAP, który oferował pracownikom szersze podejście do pomocy tj. również w problemach zawodowych, małżeńskich, a nawet finansowych. Piętno związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostało prawie całkowicie zażegnane. Nowoczesne programy EAP oferowały pracownikom w miejscu pracy bezpłatne, profesjonalne i poufne wsparcie obejmujące szeroki zakres usług.

Od czasów ataku 11. września 2001 specjaliści EAP stali się bardziej zaangażowani we wdrażanie planów dotyczących sytuacji kryzysowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także wzrostu stresu i depresji.

Kryzys finansowy 2007 – 2009 to kolejny punkt w historii EAP. Programy wsparcia psychologicznego, prawnego i finansowego zyskały jeszcze większą popularność wśród pracowników. Duże organizacje zaczęły korzystać nie z jednego, ale kilku dostawców usług EAP, aby zapewnić pracownikom jak najszybszy i najszerszy dostęp do profesjonalnej pomocy.

EAP w Europie

Programy EAP przyjęły różną formę w krajach Europy, głównie z powodu różnic w uprawnieniach instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem osób oraz różnic w kwalifikacjach zawodowych psychologów, psychoterapeutów, doradców (counsellors).

W Wielkiej Brytanii prawie 2,6 miliona pracowników ma zapewniony dostęp do EAP – wartość usług szacowana jest na ok. 22,5 miliona funtów (dane wg EAPA, UK, 2005).

W Danii, od lat 60-tych, większość dużych przedsiębiorstw posiada programy EAP. Od 1980 programy EAP są wspierane przez Ministerstwo Zdrowia (Sosted, 2005). Aktualnie ok. 25% pracowników ma dostęp do programów EAP (Sosted, 2005).

W Niemczech programy EAP, nazywane również Betriebssozialarbeit lub Mitarbeiterberatung (Appelt, 2005), oferowane są w firmach międzynarodowych oraz dużych prywatnych przedsiębiorstwa – głównie w celu zapobieganie problemom alkoholowym i narkotykowym.

EAP w Polsce

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi każdego roku około 3,8 miliona Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Na 100 tysięcy obywateli w Polsce przypada jedynie 8 psychoterapeutów. Pod tym względem nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce w Europie.

Czas oczekiwania na psychoterapię finansowaną przez NFZ trwa kilka miesięcy (nawet pół roku). Dodatkowym wyzwaniem jest znalezienie psychoterapeuty specjalizującego się w określonych obszarach pomocy psychologicznej.

Programy EAP umożliwiają pracownikom korzystanie z profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów w życiu zawodowym i prywatnym. Najważniejszymi aspektami funkcjonowania EAP jest poufność i anonimowość (zewnętrzna, niezależna firma), a także łatwość dostępu do informacji oraz do grona specjalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie).

EAP to nowoczesny benefit pracowniczy zapewniający realną wartość pracownikom oraz organizacjom.

Formularz ofertowy

Jeśli potrzebujesz wsparcia EAP24, skorzystaj z danych kontaktowych przekazanych Ci przez pracodawcę

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Auxi Service Center. Wysyłając wiadomość, przekazujesz nam adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce prywatności zamieszczonej na tej stronie internetowej.