FAQ2020-08-26T14:03:58+02:00

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy do EAP mogą przystąpić tylko wybrani pracownicy w firmie?2020-11-15T13:26:18+01:00

Konstrukcja oraz sposób kalkulowania Programów EAP zakładają udział wszystkich pracowników firmy.

Czy EAP może działać tylko w określone dni i w określonych godzinach?2020-11-15T13:26:18+01:00

Standard udzielanego wsparcia zakłada dostępność serwisu www 24/7 oraz dostępność infolinii 8-24/7.

Co to oznacza, że wsparcie EAP jest nie tylko dla pracownika, ale również dla osób z najbliższej rodziny?2023-01-05T09:52:03+01:00

Z serwisu www, infolinii, a także spotkań indywidualnych mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i członkowie najbliższej rodziny (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci).

Czy pracodawca może dowiedzieć się o problemach pracownika korzystającego z EAP?2020-11-15T13:26:18+01:00

Nie – Programy EAP zapewniają poufność, anonimowość i bezstronność udzielanego wsparcia.

Czym infolinia EAP różni się od telefonów zaufania typu niebieska linia itp.?2020-11-15T13:26:18+01:00

Nasze główne założenia to łatwa dostępność infolinii, adekwatna do liczby uczestników naszych Programów EAP, a także profesjonalizm i doświadczenie konsultantów telefonicznych (psychologów, terapeutów, coachów).

Kto pracuje na infolinii EAP?2023-01-05T09:51:05+01:00

Psychologowie, terapeuci, coachowie mający profesjonalne przygotowanie i doświadczenie w pracy z klientem EAP przez telefon.

Czy rozmowa telefoniczna może być kontynuowana z tym samym terapeutą?2023-01-05T09:53:26+01:00

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.

Czy można rozmawiać z konsultantem EAP poprzez skype?2020-11-15T13:26:18+01:00

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.

Kto decyduje o potrzebie wsparcia poprzez indywidualne spotkania z terapeutą?2020-11-15T13:26:18+01:00

Dyrektor kliniczny nadzorujący pracę konsultantów telefonicznych.

Ile spotkań indywidualnych przysługuje w ramach EAP?2020-11-15T13:26:18+01:00

Jest to uzależnione od warunków umowy EAP między firmami.

Co jeśli okaże się, że potrzebna jest większa liczba spotkań indywidualnych?2020-11-15T13:26:18+01:00

Spotkania można kontynuować indywidualnie poza Programem EAP.

Co w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty np. psychiatry?2020-11-15T13:26:18+01:00

Informujemy o potrzebie specjalistycznej pomocy i zapewniamy wsparcie, aby ułatwić rozmówcy umówienie się do specjalisty (np. informacja nt. zakresu opieki medycznej w firmie).

Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach zwolnień pracowniczych?2020-11-15T13:26:18+01:00

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Czy oferują Państwo wsparcie, gdy na terenie firmy wydarzy się wypadek?2023-03-08T15:50:47+01:00

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach mobbingu w miejscu pracy?2020-11-15T13:26:17+01:00

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach molestowania w miejscu pracy?2020-11-15T13:26:17+01:00

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Przejdź do góry