EAP – Program Wsparcia Pracowników

Zachęcanie pracowników do korzystania ze wsparcia EAP

‍Program EAP to międzynarodowy standard wspierania pracowników przez pracodawców. Program wsparcia pracowników (EAP) to zbiór usług i programów zaprojektowanych w celu pomocy pracownikom w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi i zawodowymi. EAP oferuje szeroką gamę usług takich jak konsultacje psychologiczne czy prawno-finansowe.

Programy EAP zostały stworzone w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia pracownikom narzędzi i zasobów, które pomogą im radzić sobie z różnymi wyzwaniami i trudnościami w życiu codziennym, co z kolei wpływa na ich dobrostan, zdrowie psychiczne i produktywność w miejscu pracy.

Jednakże, mimo że Program EAP stanowi istotną korzyść dla pracowników, nie zawsze jest wykorzystywany w pełni. W tym artykule odpowiemy na pytanie: w jaki sposób specjalista HR może zachęcić pracowników do korzystania z EAP oferowanego przez firmę?

Jak zachęcić pracowników do korzystania z Programu EAP?

Budowanie kultury dobrostanu dzięki Programowi EAP

Tworzenie kultury dobrostanu w firmie jest kluczowe dla rozwoju i sukcesu organizacji. Programy Employee Assistance Program (EAP) są doskonałym narzędziem do wspierania pracowników w obszarze zdrowia psychicznego i do pomagania w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Zachęcanie pracowników do korzystania z usług EAP wymaga skutecznej komunikacji, zapewnienia poufności, wyczulenia oraz otwartości na potrzeby pracowników.