EAP – Program Wsparcia Pracowników

Jak rozpoznać, że pracownik ma problemy?

W większości organizacji funkcja działu HR jest niezwykle istotna zarówno dla pracowników, jak i dla firmy jako całości. Jednym z kluczowych zadań HR jest rozpoznawanie sygnałów wskazujących, że pracownik ma problemy, które utrudniają normalne funkcjonowanie w miejscu pracy. W tym artykule omówimy najważniejsze sygnały, na które powinny zwracać uwagę osoby w roli HR, menadżera lub lidera zespołu.

Zmiany w zachowaniu

Pierwszym niepokojącym sygnałem może być zmiana zachowania w miejscu pracy. Oto kilka oznak, na które warto zwrócić uwagę:

Absencja

Absencja jest kolejnym istotnym sygnałem. Oto kilka przykładów:

Relacje z innymi

Pogorszenie się relacji pracownika z innymi także może świadczyć o trudnościach przeżywanych w prywatnym życiu. Warto zwrócić uwagę na:

Inne zmiany

Oprócz zmian zachowania w miejscu pracy i w relacjach z innymi, mogą pojawić się również inne sygnały, które warto brać pod uwagę:

Jak pomóc pracownikowi w trudnym czasie?

Jeśli zauważysz u  pracownika któreś z wyżej wymienionych zachowań, pamiętaj, że możesz mu pomóc na wiele sposobów:

Rola działu HR i programów wsparcia

Rozpoznanie problemów pracownika jest niezwykle istotne dla utrzymania zdrowej i produktywnej atmosfery w miejscu pracy, jednak może stanowić wyzwanie, ponieważ objawy nie zawsze są jednoznaczne. Należy pamiętać, że celem HR lub lidera jest nie tylko rozpoznanie tych problemów, lecz także wsparcie pracownika i zapewnienie mu odpowiedniej pomocy. Istnieją narzędzia i programy, które mogą pomóc pracodawcom w rozpoznawaniu takich sytuacji oraz zapewnieniu wsparcia pracownikom.

Kluczowymi instrumentami w tym zakresie są programy Employee Assistance Program (EAP). EAP to inicjatywa, która oferuje pracownikom dostęp do profesjonalnych usług wsparcia psychologicznego oraz prawno-finansowego. Dzięki tym programom pracownicy mogą skorzystać z pomocy specjalistów w przypadku trudności osobistych. Programy EAP stają się coraz bardziej popularne w firmach, które rozumieją, że opieka nad pracownikami to zasadniczy element budowania zdrowego i produktywnego środowiska pracy.