EAP – Program Wsparcia Pracowników

Top 5 wzorców zachowań narażających na wypalenie zawodowe

W poprzednim wpisie poruszaliśmy już temat przyczyn i skutków wypalenia zawodowego z perspektywy organizacji. Wcześniej poruszaliśmy też problem zwolnień lekarskich spowodowanych wypaleniem zawodowym. Tym razem skupimy się na przedstawieniu zachowań, które szczególnie predysponują do wypalenia zawodowego i wskażemy wzorce zachowań podwyższające to ryzyko. Zdecydowaliśmy się na takie zestawienie, by pomóc pracownikom działów HR oraz menedżerom w identyfikacji typowych zachowań związanych z wypaleniem zawodowym oraz podkreślić główne jego przyczyny. 

Narażenie na wypalenie zawodowe może dotyczyć różnych profilów zachowań, ale istnieją pewne cechy, które zwiększają ryzyko wystąpienia tego problemu. Oto kilka z nich: 

Perfekcjonizm

Osoby o skłonnościach perfekcjonistycznych często wyznaczają sobie bardzo wysokie standardy i oczekują perfekcji we wszystkim, co robią. To podejście prowadzi do chronicznego stresu, frustracji i wypalenia zawodowego, gdy nie udaje im się spełniać nieustannie podnoszonych wymagań.

Perfekcjoniści są narażeni na wypalenie zawodowe z kilku powiązanych ze sobą powodów:

Wszystkie wymienione czynniki mogą doprowadzić do tego, że perfekcjonista będzie bardziej podatny na wypalenie zawodowe niż osoby, które są bardziej skłonne zaakceptować niepowodzenia i nie mają tak dużych oczekiwań. Dlatego dla perfekcjonistów ważne jest, by nauczyli się radzić sobie ze stresem, uznawali swoje ograniczenia i starali się znaleźć zdrowsze podejście do pracy i życia.

Impulsywność

Osoby impulsywne mają większe trudności z kontrolowaniem emocji, co czasem prowadzi do nieprzemyślanych decyzji, a skłonność do wybuchów gniewu oraz podejmowania ryzykownych działań nierzadko przyczynia się do konfliktów w miejscu pracy.

Impulsywność może być źródłem wypalenia z kilku powodów:

W związku z powyższymi czynnikami osoby impulsywne mogą wymagać wsparcia i pomocy w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, kontrolowania impulsów oraz planowania i organizowania pracy. Pomocą dla nich mogą być programy szkoleniowe, wsparcie terapeutyczne oraz praktyki mindfulness. 

Pracoholizm

Pracoholik charakteryzuje się obsesyjnym zaangażowaniem w pracę oraz nadmiernym poświęcaniem czasu i energii na obowiązki zawodowe. Osoby cierpiące na pracoholizm często nie potrafią oderwać się od pracy nawet wtedy, gdy jest to niezdrowe lub szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego.

Osoby, które poświęcają nieproporcjonalną ilość czasu i energii na pracę, mogą być narażone na wypalenie zawodowe z powodu kilku czynników:

Powyższe czynniki mogą się negatywnie wzmacniać, prowadząc do wzrostu ryzyka wypalenia zawodowego u pracoholików. Dlatego ważne jest, by osoby z tym problemem zwracały uwagę na swoje zachowanie i nawyki pracy, dbały o równowagę między pracą a życiem osobistym oraz podejmowały działania mające na celu redukcję stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Wrażliwość

Osoby o bardzo dużej wrażliwości mogą być bardziej podatne na stres zawodowy, często nie radzą sobie z emocjami związanymi z pracą. Często jest to przyczyną szybszego wypalenia zawodowego, zwłaszcza jeśli osoby te nie potrafią korzystać ze skutecznych metod radzenia sobie ze stresem. 
Osoby bardzo wrażliwe, czyli osoby o nadwrażliwości sensorycznej, emocjonalnej i intelektualnej mogą być bardziej narażone na wypalenie zawodowe z następujących powodów: 

Ważne jest, by pracodawcy i pracownicy zdawali sobie sprawę z powyższych czynników i podejmowali odpowiednie kroki, by wspierać bardzo wrażliwe osoby w miejscu pracy. 

Brak asertywności

Osobom nieasertywnym z trudem przychodzi wyrażanie własnych potrzeb, opinii i stawianie granic w miejscu pracy. Mogą unikać konfliktów, zgadzać się na nadmierne obciążenia lub nieumiejętnie radzić sobie z sytuacjami, które wymagają stanowczości. Brak asertywności zazwyczaj prowadzi do przyjmowania zbyt dużej liczby zadań, braku kontroli nad własnym czasem oraz frustracji z powodu trudności w wyrażaniu potrzeb.

 
Przyczyny większej podatności na wypalenie zawodowe w przypadku braku asertywności to: 

W związku z powyższymi czynnikami ważne jest rozwijanie asertywności w celu zapobiegania negatywnym skutkom i budowania satysfakcjonującej kariery zawodowej. 

Strategie EAP mogą odegrać istotną rolę w pomocy pracownikom w radzeniu sobie z różnymi wzorcami zachowań predysponującymi do wypalenia zawodowego. Pomocne mogą być sesje terapeutyczne nastawione na zmniejszenie autokrytyki i nauczenie się akceptowania niepowodzeń, sesje koncentrujące się na budowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i kontrolowania impulsów czy webinary dotyczące wyznaczania granic między życiem zawodowym a prywatnym i rozwijania asertywnej postawy.