EAP – Program Wsparcia Pracowników

Jak skutecznie zarządzać zjawiskiem quiet quitting

Quiet quitting to nowe zjawisko polegające na zmianie podejścia pracowników do swojej pracy, może ono stanowić wyzwanie dla wielu organizacji i wymuszać wdrożenie nowych metod skutecznego zarządzania quiet quitting oraz utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania pracowników.

Czym jest quiet quitting?

Zjawisko to znane jest również jako „ciche zrezygnowanie” (często zwane także „cichą rezygnacją”, ale nie w znaczeniu odejścia z pracy) i jest nowym podejściem pracowników do obowiązków i priorytetów. Nie oznacza całkowitej rezygnacji z pracy, lecz zmianę podejścia do wykonywanych zadań. Pracownicy wybierający tę postawę wypełniają swoje podstawowe obowiązki, ale rezygnują z nadmiernego zaangażowania i z pracy w nadgodzinach. Dążą do osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nie poddając się presji kultury „praca to życie”. Dla nich praca jest tylko jednym z aspektów życia, a nie jego centralnym punktem.

Dlaczego pracownicy stosują quiet quitting

W dzisiejszym społeczeństwie, w którym praca często dominuje nad innymi aspektami życia, coraz więcej pracowników poszukuje sposobów na zmniejszenie stresu związanego z pracą i zwiększenie satysfakcji z życia prywatnego. Quiet quitting jest reakcją na presję społeczną wynikającą z przekonania, że sukces zawodowy jest najważniejszą wartością. O tym, jak pracodawcy mogą zapobiegać stresowi, pisaliśmy już w artykule: Stres w miejscu pracy.

Quiet quitting ma swoje źródła w różnych czynnikach, a głównym jest zmiana priorytetów tzw. pokolenia Z ‒ młodzi pracownicy są bardziej zainteresowani spełnieniem w różnych sferach życia takich jak relacje, zdrowie i rozwój osobisty. Dlatego rezygnują z nadmiernego zaangażowania w pracę i skupiają się na innych aspektach życia. Awans i sukces zawodowy nie są już tak istotne z punktu widzenia pokolenia Z.

Kolejnym powodem jest rosnące zaniepokojenie wypaleniem zawodowym. Pracownicy, którzy doświadczyli wyczerpania i braku satysfakcji z pracy, szukają sposobów na uniknięcie tego stanu. Quiet quitting staje się dla nich strategią ochronną, pozwalającą zachować równowagę i zdrowie psychiczne.

Skutki quiet quitting dla pracodawcy

Zjawisko quiet quitting może mieć negatywne skutki dla organizacji. Pracownicy, charakteryzujący się tą postawą, mogą być mniej zaangażowani w pracę, co prowadzi do spadku produktywności i jakości wykonywanych zadań. Ponadto zjawisko to może wpływać na atmosferę w miejscu pracy i prowadzić do osłabienia współpracy oraz zaangażowania w projekty zespołowe.

Jak zarządzać quiet quitting?

Zarządzanie cichym rezygnowaniem stanowi wyzwanie dla działów HR zarówno jeśli chodzi o wykrycie zjawiska, jak i radzenie sobie z nim. W pierwszej kolejności działy HR powinny wypracować procesy i procedury pod kątem ograniczania skali quiet quitting. Mogą to robić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia w organizowaniu programów zarządzania stresem oraz promowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dzięki temu przyczynią się do poprawy samopoczucia pracowników i zwiększenia ich motywacji. Jedną z form wsparcia dla pracodawców i pracowników jest employee assistance.

Rola działu HR

Quiet quitting jest nowym trendem, który wymaga uwagi i odpowiednich działań ze strony działów HR. Można skutecznie zarządzać tym zjawiskiem poprzez komunikację, dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym, rozwój i satysfakcję zawodową, uznawanie osiągnięć, budowanie zespołu oraz tworzenie jasnych celów i oczekiwań. Dział HR odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zaangażowania pracowników i tworzeniu zdrowego, produktywnego środowiska pracy. Dlatego warto zastosować te strategie, by osiągnąć sukces w zarządzaniu quiet quitting.

Strategie przeciwdziałania i ograniczania

Jak może pomóc organizacjom Employee Assistance Program?

Program Wsparcia Pracowników EAP pomaga w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami osobistymi i zawodowymi. Programy EAP oferują usługi takie jak pomoc psychologiczna, interwencje kryzysowe, wsparcie menedżerskie oraz porady finansowe i prawne. Dzięki dostarczaniu narzędzi i zasobów do zarządzania stresem oraz promocji zdrowego stylu życia EAP może przyczynić się do poprawy samopoczucia pracowników i zwiększenia ich motywacji. Program EAP może być cennym narzędziem dla organizacji ułatwiającym radzenie sobie z „cichym zrezygnowaniem” i pomagającym w dbaniu o dobre samopoczucie pracowników.

Rozmowa o problemach (nie tylko tych biznesowych, lecz także życiowych) to pierwszy krok w kierunku znalezienia rozwiązania. Employee assistance to umożliwienie pracownikom rozmowy ze specjalistami na temat problemów zarówno w życiu zawodowym, jaki i prywatnym. Specjaliści EAP przekazują pracownikom wiedzę na temat technik komunikacyjnych, co pomaga pracownikom uczyć się lepszego wyrażania potrzeb i obaw, a tym samym przyczynia się do poprawy atmosfery w miejscu pracy i otwartości pracowników. Dzięki temu możemy zapobiegać problemom pracowniczym, a w sytuacji, kiedy się pojawią na przykład w życiu prywatnym, pracownik może liczyć na profesjonalne wsparcie.