EAP – Program Wsparcia Pracowników

Stres w miejscu pracy

Istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym manager może zapobiegać stresowi w miejscu pracy!

Stres może przynosić zarówno korzyści jak i straty. Pozytywny poziom stresu może dostarczyć ludziom energii i motywacji do osiągania celów. Ale kiedy ludzie dostrzegają konflikt pomiędzy wymaganiami swojej pracy, a ilością odczuwanej przez nich kontroli nad spełnianiem tych wymagań, doświadczają negatywnego stresu.

Menadżer może obserwować wskaźniki negatywnego stresu pracowników w miejscu pracy.

Objawy, których należy szukać mogą obejmować:

Istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym manager może zapobiegać stresowi w miejscu pracy!

Manager może efektywniej zarządzać pracownikami, by zmniejszyć odczuwany przez nich poziom stresu w miejscu pracy. Wykorzystanie powyższych wskazówek może szybko przynieść oczekiwane efekty.