EAP – Program Wsparcia Pracowników

Zdrowie psychiczne pracowników

Dobra atmosfera w miejscu pracy, satysfakcjonujące warunki zatrudnienia, dobry dojazd do firmy – to najważniejsze czynniki składające się na zadowolenie z pracy dla większości pracowników. Jednak często pomimo tego ich wydajność w pracy spada. Zauważasz, że niektórzy pracownicy, którzy do tej pory byli dobrzy w swoim fachu, stracili wydajność? W dobie narastającego napięcia społecznego związanego z widmem kryzysu gospodarczego nastroje w firmie uległy znacznemu pogorszeniu? Reaguj teraz, dopóki sprawy nie zaszły jeszcze za daleko. Chodzi o zdrowie psychiczne pracowników, które w największej mierze odpowiada za ich wydajność w pracy.

Dobrostan psychiczny a wydajność pracownika

Poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, możliwość rozwoju w strukturach firmy, a także bycie docenionym za swoje zasługi to bardzo ważne czynniki, które w dużej mierze wpływają na zaangażowanie pracownika w swoje obowiązki i lojalność wobec firmy.

Możliwość samorealizacji i czerpania satysfakcji z tego, poczucie bycia potrzebnym i zauważanym, a także wizja stabilnej pozycji niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych to równie ważne kwestie, które mają wpływ na samopoczucie psychiczne. To z kolei przekłada się na efekty pracy.

Im gorszy stan psychiczny (niekoniecznie chorobowy – wystarczy długotrwały stres i niepewność), tym gorsze wyniki w pracy.

Częste zwolnienia lekarskie i urlopy, uciekanie od odpowiedzialnych zadań, zmienne nastroje i zwiększona wrażliwość na punkcie swojej osoby to pierwszy sygnał, że z pracownikiem dzieje się coś złego.

Jeśli zareagujesz odpowiednio wcześnie, problem prawdopodobnie uda się rozwiązać szybko i sprawnie. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik (lub pracownicy, jeśli problem dotyczy większej grupy) nie są skłonni do rozmowy o problemach?

Nie zostawiaj ich samym sobie – zapewnij wsparcie psychologiczne, dzięki któremu wszystko wróci do normy.

Najczęstsze problemy pracowników

Do najczęściej zgłaszanych przez pracowników problemów należą:

Ta ostatnia kwestia jest poruszana bardzo często szczególnie w czasach kryzysu. W pracownikach narasta strach i niepewność, powodowane wizją utraty pracy lub części etatu. Długotrwały stres może skutkować trwałymi problemami psychicznymi – może prowadzić do zaburzeń nerwicowych i depresji, a także stanów lękowych.

Niewiedza i trwanie w stanie „zawieszenia” powoduje frustrację i złość, na zmianę z poczuciem bezsilności i bezradności. Może to prowadzić do zachowań agresywnych lub wręcz przeciwnie – do całkowitej pasywności.

Dlatego tak ważne jest fachowe wsparcie pracowników – w czasach kryzysu oraz w każdej innej sytuacji, która tego wymaga.

Wsparcie psychologiczne dla pracowników firmy w czasach kryzysu – EAP

Bez wątpienia obecna sytuacja, związana z szerzącą się pandemią odciska bardzo silne piętno na psychice nie tylko pracowników, ale również pracodawców.

Silny stres, zachwianie w fundamentach stabilności i porządku, w którym żyło się dotąd, niepewność jutra i brak perspektyw na poprawę w najbliższym czasie to najbardziej wyniszczające psychikę czynniki.

Nie czekaj na to, aż pracownicy zwolnią się, pójdą na L4 związane ze stanem psychicznym lub stracą zupełnie motywację do pracy.

EAP, czyli Employee Assistance Program to program wsparcia pracowników, dedykowany firmom. Wszyscy pracownicy, łącznie ze swoimi rodzinami, mają dzięki temu nieograniczony dostęp do pomocy psychologa, psychoterapeuty i coacha, co bez wątpienia jest najważniejszą pomocą w czasach kryzysu (nie tylko gospodarczego, ale także osobistego).

Program jest dopasowywany indywidualnie na miarę potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, dzięki czemu wsparcie udzielane jest jeszcze sprawniej i konkretniej.

Bardzo ważne jest również to, że każdy korzystający z takiej pomocy ma gwarancję bezpieczeństwa i poufności, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest się uzewnętrznić z problemami.

Nie daj się problemom – działaj już teraz, zanim kryzys wyniszczy Twoją firmę całkowicie!