EAP – Program Wsparcia Pracowników

Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy

W obecnym środowisku zawodowym zjawisko prezenteizmu – definiowane jako pojawianie się w pracy pomimo choroby – staje się coraz bardziej powszechne. Jest to zagadnienie obejmujące wiele aspektów takich jak zdrowie, relacje społeczne i wydajność w pracy. Przedstawiamy analizę publikacji na temat nieefektywnej obecności w pracy, by pomóc w zrozumieniu tego zjawiska oraz zaproponować sposoby jego redukcji.

Definicje prezenteizmu

W literaturze istnieje wiele definicji prezenteizmu podkreślających różne aspekty tego zjawiska. Na wstępie należy wyjaśnić, że o absencji chorobowej mówimy w sytuacji „choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny”. Jednak zdarza się, że pomimo choroby pracownik postanawia wykonywać zadania służbowe (presenteeism).

Za prezenteizm można uznać podejmowanie pracy w przypadku lekkich problemów ze zdrowiem, np. grypy, przeziębienia, albo w przypadku poważniejszych i długotrwałych takich jak depresja, alergia, migrena/bóle głowy, zapalenie stawów, cukrzyca.

Zjawisko to może mieć różne przyczyny jak np. presja społeczna, obawa o utratę części wynagrodzenia czy dążenie do utrzymania doskonałej frekwencji w pracy. Niektórzy badacze dzielą definicję prezenteizmu na dwie wersje:

Przyczyny prezenteizmu

Prezenteizm może wynikać z wielu czynników – głównym jest obawa pracowników o utratę części wynagrodzenia, a dodatkowo presja społeczna, naciski ze strony kadry menedżerskiej i oczekiwania wynikające z kultury organizacyjnej. Wszystko to może skłaniać pracowników do przyjścia do pracy, nawet gdy są chorzy. Brak świadomości istnienia prezenteizmu i edukacji na ten temat może również przyczynić się do jego występowania.

Skutki prezenteizmu dla firm

Prezenteizm ma negatywne konsekwencje dla firm. Pracownicy, którzy przychodzą do pracy pomimo choroby, często nie są w pełni produktywni. Mogą mieć trudności z wykonywaniem zadań, koncentracją, a co za tym idzie spada ich efektywność. Ponadto mogą zarażać innych pracowników, co z kolei może prowadzić do dalszego obniżenia efektywności w firmie. Dodatkowo praca podczas choroby może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a tym samym skutkować długotrwałą absencją.  

Jak sobie radzić z prezenteizmem?

Organizacje mogą podjąć szereg działań, by zmierzyć się z tym problemem. Po pierwsze ważne jest, by stworzyć kulturę pracy opartą na zdrowiu i dobrym samopoczuciu pracowników. Należy promować zwiększanie świadomości w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachęcać do korzystania z dostępnych programów wsparcia takich jak Programy EAP. Mogą one zapewnić pracownikom wsparcie emocjonalne i psychologiczne, co pomaga im radzić sobie z kłopotami i stresującymi sytuacjami.

Rola Programów EAP

Programy Wsparcia Pracowników EAP są ważnym narzędziem pomagającym w radzeniu sobie z prezenteizmem, ponieważ oferują pracownikom bezpłatne i poufne wsparcie psychologiczne oraz prawno-finansowe. Pracownicy mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistami, a także z dostępu do zasobów i narzędzi pomocnych w poprawie samopoczucia i efektywności w pracy.

Koszty prezenteizmu

Prezenteizm generuje znaczne koszty dla firm. Obniżenie produktywności pracowników oraz rozprzestrzenienie się choroby przyczyniają się do strat finansowych. Firmy powinny rozważyć te koszty i skoncentrować się na redukcji prezenteizmu przez wprowadzenie skutecznych programów wsparcia dla pracowników.

Według raportu Presenteeism: at work – but out of it opublikowanego w 2004 r. w „Harvard Business Review” koszty prezenteizmu amerykańskich pracowników przekraczają 150 mld dolarów. Z kolei z szacunków wykonanych na zlecenie dużego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin wynika, że największe koszty związane ze spadkiem wydajności w pracy generowane były przez następujące problemy zdrowotne (wzięto pod uwagę 28 zespołów chorobowych):

Strategia przeciwdziałania

Prezenteizm, czyli nieefektywna obecność w pracy, jest poważnym problemem, który wymaga uwagi i przemyślanych działań. Firmy powinny dążyć do tworzenia zdrowej kultury pracy, promować świadomość zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zapewnić pracownikom dostęp do programów wsparcia takich jak EAP. Redukcja prezenteizmu może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacjom, poprawiając ogólną efektywność i dobrostan w miejscu pracy.