EAP – Program Wsparcia Pracowników

Powrót do biura a dobrostan pracowników – strategie HR

Po pandemii COVID-19 praca zdalna stała się nieodłączną częścią naszego życia. Długotrwałe okresy pracy w domu – choć miały swoje zalety – mogły negatywnie wpłynąć na dobrostan psychiczny pracowników i więzi społeczne. Teraz, gdy sytuacja jest już stabilna, warto się zastanowić, dlaczego praca w biurach jest korzystna dla pracowników, jak poprawia relacje w zespołach oraz jak HR może wspomóc ten proces. Zwłaszcza że nastawienie pracowników do powrotu bywa różne – niektórzy się z niego cieszą, inni są nastawieni sceptycznie. Według różnych źródeł szacuje się, że około 30% respondentów rozważyłoby poszukiwanie nowej pracy, gdyby ich pracodawcy nalegali na pracę w biurze w pełnym wymiarze godzin.

Znaczenie dobrego samopoczucia pracowników

W dzisiejszych czasach dobrostan psychiczny pracowników jest kluczowy dla efektywności i wydajności w miejscu pracy. Pracownicy, którzy są szczęśliwi i zdrowi, bardziej angażują się w swoje zadania, co skutkuje lepszymi wynikami. HR powinien zawsze starać się zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a co za tym idzie dobre samopoczucie. W związku z powrotem do biur po pandemii ważne jest, by działy HR skupiały się na strategiach, które pomagają pracownikom osiągać i utrzymywać dobrostan psychiczny.

Wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy po powrocie do biur

Powrót do biur może być dla pracowników stresującym doświadczeniem. Nie tylko muszą zmierzyć się z nowymi procedurami bezpieczeństwa, lecz także z powrotem do rutynowych obowiązków w biurze. Osoby przyzwyczajone się do pracy zdalnej mogą mieć z tym trudności.

Strategie zarządzania dobrym samopoczuciem pracowników

Działy HR powinny opracować strategie, które pomogą pracownikom osiągnąć i utrzymać dobrostan psychiczny. Jednym ze sposobów może być zapewnienie dostępu do psychologów lub innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym – przykładowo dzięki Programom Wsparcia Pracowników EAP. HR może również wprowadzić programy szkoleniowe związane ze zdrowiem psychicznym, by pracownicy mieli dostęp do informacji i narzędzi potrzebnych do zapobiegania trudnościom. Oto kilka pomysłów na to, jak ułatwić powrót:

Jak powrót do biur polepsza relacje w zespołach?

Programy Wsparcia Pracowników (EAP) a powrót do biur

Programy Wsparcia Pracowników (EAP – Employee Assistance Programs) stanowią cenny zasób dla działów HR w procesie powrotu pracowników do biur, ponieważ zapewniają dostęp do pomocy psychologicznej. Program EAP pomaga również menedżerom w zarządzaniu pracą zdalną oraz przywracaniem pracy stacjonarnej. W ramach programu pracownicy mogą skorzystać np. z konsultacji rodzicielskich, konsultacji dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, konsultacji prawno-finansowych. Dodatkowo pracownicy HR mogą korzystać ze wsparcia uwzględniającego specyfikę ich zadań.

 

Podsumowując, powrót do biur stanowi wyjątkową okazję do poprawy dobrostanu pracowników i do budowania zdrowych relacji w zespołach. Dział HR odgrywa kluczową rolę w tym procesie – może aktywnie wspierać rozwijanie silniejszych więzi społecznych dzięki organizowaniu wydarzeń firmowych, zachęcaniu do wspólnych projektów i dbaniu o atmosferę doceniania i akceptacji. Programy EAP mogą natomiast pomóc pracownikom w radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami emocjonalnymi, konfliktami czy stresem związanym z powrotem do biura.