EAP – Program Wsparcia Pracowników

Jak wspierać pracowników w czasie kryzysu

Widmo kryzysu gospodarczego związanego z panującą pandemią to dla wielu ludzi najbardziej stresujący czynnik, wpływający nie tylko na życie prywatne, ale także na efektywność pracy. Niepewność jutra oraz strach o swoją posadę i płynność finansową wywołują niewyobrażalny stres. Ten zaś, jeśli będzie długotrwały, może odcisnąć trwałe piętno na psychice. Nie pozwól na to i zapewnij sobie oraz swoim pracownikom wsparcie psychologiczne – nie tylko w czasie kryzysu, ale także na co dzień.

Zdrowie psychiczne a zaangażowanie w pracę

Pod pojęciem zdrowia psychicznego kryje się przede wszystkim niczym niezaburzona możliwość realizacji własnych celów i zaspokajania potrzeb. Ich katalog jest otwarty i bardzo szeroki, dlatego nie sposób wymienić wszystkich kryteriów.

Z punktu widzenia pracownika najważniejsze są jednak:

Jednak nawet pomimo satysfakcjonujących warunków zatrudnienia, stabilna dotąd sytuacja pracownika może ulec radykalnej zmianie. Taką sytuacją może być kryzys, który zmusza przedsiębiorstwo do przestoju lub znacznie wpływa na dotychczasową organizację pracy.

Zatrzęsienie w fundamentach poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa może mieć fatalne dla psychiki skutki. Stres, niepewność, bezsilność i frustracja – wszystko to prowadzi w dłuższej perspektywie do innych zaburzeń. Należą do nich przede wszystkim:

Aby jednak temu zapobiec, warto korzystać ze wsparcia psychologicznego.

Praca w czasie kryzysu – jak ją organizować?

Jak organizować pracę w czasie kryzysu? Z tym problemem od dłuższego czasu mierzą się chyba wszystkie zakłady pracy. Nowe rygory i zaostrzenia, w tym wytyczne sanitarne lub konieczność wykonywania pracy zdalnie to tylko mały wycinek problemów, z jakimi mierzą się pracownicy w nowej rzeczywistości.

Większość przypłaci taką sytuację pogorszeniem stanu psychicznego. Zachwianie dotychczasowego porządku, a w niektórych przypadkach wręcz rutyny, niepewność jutra, obawa o posadę i zarobki – wszystko to sprawia, że psychika jest wystawiona na ciężką próbę.

Warunki pracy w czasie kryzysu ulegają radykalnej zmianie. Taka sytuacja bez wątpienia powoduje silny stres. To z kolei przekłada się na mniejszą efektywność pracy, a nawet utratę lojalności wobec firmy – szuka się alternatyw „na wszelki wypadek”.

Możesz jednak złagodzić skutki kryzysowej sytuacji, zapewniając pracownikom wsparcie psychologiczne.

Program Wsparcia Pracowników EAP – na czym polega?

Program Wsparcia Pracowników (ang. Employee Assistance Program) to specjalny program wsparcia specjalistów, dedykowany firmom.

Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami otrzymują możliwość dostępu do konsultacji psychologicznych w każdym momencie.

Do dyspozycji mają infolinię oraz platformę internetową, za której pomocą mogą połączyć się z psychologiem, psychoterapeutą, coachem lub konsultantem.

Taka możliwość to bezcenne wsparcie pomagające nie tylko przetrwać kryzys, ale również w każdej innej sytuacji. Możliwość uzyskania zdalnej pomocy jest bezcenna zwłaszcza w sytuacji, kiedy większość czynności możliwa jest do wykonania tylko online lub telefonicznie.

Program układany jest indywidualnie, z uwzględnieniem struktury i potrzeb firmy. Dodatkowo EAP zapewnia także możliwość uczestnictwa w szkoleniach i webinarach, dzięki czemu kondycja psychiczna pracowników może być stale utrzymywana na doskonałym poziomie.