EAP – Program Wsparcia Pracowników

EAP24 w liczbach – statystyki 2023

Rok 2023 był dla nas okresem intensywnej pracy oraz zaangażowania w zapewnienie wsparcia uczestnikom naszego Programu. W tym artykule przedstawiamy podsumowanie działalności EAP24 w roku 2023, w którym z powodzeniem realizowaliśmy misję poprawy dobrostanu pracowników. Poniższy raport bazuje w całości na danych ze zrealizowanych konsultacji i pokazuje rzeczywiste preferencje uczestników oparte na ich zachowaniach, a nie deklaracjach. Chcielibyśmy skoncentrować się na analizie wyników ilustrujących efektywność Programu. Obecnie obsługujemy ponad 50 firm i w ramach Programu EAP wspieramy około 40 000 uczestników.

Jak kobiety i mężczyźni korzystają ze wsparcia?

Analiza struktury demograficznej uczestników programu EAP w roku 2023 potwierdza istnienie zauważalnej różnicy między płciami – kobiety dwukrotnie częściej korzystają z oferowanej pomocy psychologicznej w porównaniu do mężczyzn. To istotne spostrzeżenie, które może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad specyficznymi potrzebami obu grup w zakresie wsparcia emocjonalnego.

Statystyki ukazują, że mimo dostępności programu EAP, mężczyźni nadal rzadziej decydują się na profesjonalną pomoc w sferze zdrowia psychicznego. Istnieje więc zauważalna potrzeba promowania pomocy psychologicznej w tej grupie. Mężczyźni często obawiają się stygmatyzacji, więc nie korzystają ze wsparcia, kiedy go potrzebują. W związku z tym stajemy przed zadaniem nie tylko zagwarantowania łatwego dostępu do naszych usług, lecz także aktywnego informowania o korzyściach związanych z korzystaniem z pomocy psychologicznej.

Zdajemy sobie sprawę, że niekiedy bariery związane z obawami o prywatność hamują chęć skorzystania z pomocy psychologicznej, jednak dzięki zasadzie anonimowości oraz poufności uczestnicy mogą czuć się swobodnie, gdy poszukują wsparcia.

Kto korzysta ze wsparcie EAP24 – młodsi czy starsi?

Analiza struktury demograficznej uczestników Programu w roku 2023 rzuca światło na zróżnicowanie potrzeb w zależności od wieku, ukazując istotne obszary, w których potrzebne jest wsparcie.

Im młodsi pracownicy, tym chętniej korzystają ze wsparcia, co zgadza się z obserwowanym trendem mniejszej stygmatyzacji takiej pomocy w tej grupie wiekowej. Dodatkowo osoby młodsze często już nawet w wieku szkolnym doświadczyły doradztwa psychologicznego, więc mają mniejszą obawę przed ponownym skorzystaniem z niego.

Osoby w wieku 31 – 50 lat to grupa, której częściej dotyczą trudności związane z życiem prywatnym, rodzinnym, relacjami partnerskimi, wychowywaniem dzieci czy opieką nad starzejącymi się rodzicami. Analiza tych danych stanowi dla nas impuls do dostosowywania usług tak, by spełniały konkretne oczekiwania osób z tej grupy wiekowej, uwzględniając rodzaj ich życiowych wyzwań.

Osoby w wieku powyżej 50 lat niejednokrotnie zmagają się z utrzymującą się stygmatyzacją w kwestii korzystania z pomocy psychologicznej. Jednakże obserwujemy, że często kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji, jak mogą wspomóc dorosłe już dzieci. To zjawisko ukazuje potrzebę dostarczania nie tylko wsparcia bezpośrednio konkretnej grupie wiekowej, lecz także edukacji na temat roli, jaką te osoby mogą odgrywać w życiu swoich bliskich dzięki zrozumieniu i akceptacji potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym.

Pojedyncza konsultacja czy seria konsultacji – czego potrzebują pracownicy?

Analiza preferencji pracowników w zakresie korzystania z Employee Assistance Program (EAP) wskazuje, że wsparcie doraźne – rozumiane jako wsparcie kryzysowe – oraz pojedyncze konsultacje związane z różnymi kwestiami to praktycznie połowa zgłoszeń od pracowników.

Łatwość dostępu oraz szeroki zakres wsparcia to kluczowe czynniki sprzyjające korzystaniu z pomocy psychologicznej. Wielu pracowników podkreśla, że konsultacje z psychologiem byłyby dla nich mniej dostępne, gdyby nie fakt, że pracodawca oferuje program EAP. To potwierdza, jak istotną rolę odgrywa dostępność takiej pomocy w ramach pakietu benefitów pracowniczych.

Zgodnie z zasadą łatwego dostępu nasza infolinia oferuje pomoc psychologiczną od godziny 8 do 24, 7 dni w tygodniu i przez cały rok, co umożliwia pracownikom skorzystanie z konsultacji psychologicznej bez konieczności wychodzenia z domu. Takie podejście zapewnia komfort, a także eliminuje ewentualne bariery związane z dostępem do pomocy.

Warto zauważyć, że połowa zgłoszeń to serie konsultacji. W zależności od programu to od 3 do 12 konsultacji, zazwyczaj 5 – 6 w ramach jednego zgłoszenia. Jest to dowód na to, że pracownicy doceniają cykliczny charakter wsparcia, ponieważ pozwala skuteczniej radzić sobie z różnymi wyzwaniami.

Oferując pracownikom Program EAP, bardzo istotne jest, by jasno określić zasady korzystania z pomocy. Takie wytyczne pomagają sprawnie zarządzać oczekiwaniami pracowników, co jest niezwykle istotne dla skuteczności programu. EAP stanowi międzynarodowy standard wspierania pracowników przez pracodawcę, a jego znaczenie wciąż rośnie w dzisiejszym biznesowym środowisku pracy.

Z jakich rodzajów wsparcia najczęściej korzystają pracownicy?

W ramach EAP24 dostarczamy pracownikom różnorodny zakres wsparcia:

  • wsparcie psychologicznie obejmuje konsultacje z zakresu życia prywatnego i zawodowego, a także problemy związane z depresją czy uzależnieniem
  • wsparcie rodzicielskie obejmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci od 13 roku życia
  • wsparcie menedżerskie skupia się na rozwoju indywidualnych kompetencji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów z zespołem
  • wsparcie prawno-finansowe zapewnia dostęp do prawników, radców prawnych i doradców finansowych.

Zbadanie preferencji pracowników, których pracodawcy w ramach EAP24 zapewniają im wsparcie prawno-finansowe, umożliwia nam bliższe poznanie konkretnych obszarów zainteresowania i potrzeb uczestników.

Rozwój Employee Assistance Program (EAP) w roku 2023 potwierdza, że wsparcie prawno-finansowe staje się coraz ważniejszym elementem oferowanych usług, a pracownicy coraz chętniej korzystają z tego konkretnego rodzaju pomocy.

Wsparcie prawno-finansowe staje się istotnym składnikiem naszego programu, a rosnące zainteresowanie nim potwierdza, że współczesny pracownik coraz częściej docenia kompleksową pomoc, obejmującą aspekty życia zawodowego i prywatnego.

Jakie narzędzia najchętniej wybierają pracownicy, by skorzystać ze wsparcia – telefon czy wideo?

Analiza preferencji pracowników, jeśli chodzi kanały komunikacji, ukazuje ciekawe zjawisko związane z wyborem między rozmowami telefonicznymi a wideo. Pomimo rosnącej popularności rozmów wideo, aż 40% konsultacji wciąż odbywa się telefonicznie. Ten fakt pokazuje, że telefon pozostaje kluczowym narzędziem do kontaktu, ponieważ daje większą anonimowość, co może być najważniejszym aspektem dla niektórych uczestników.

Rozmowy telefoniczne wnoszą istotne korzyści, w tym poczucie większego bezpieczeństwa, co z kolei zmniejsza poziom stygmatyzacji związanej z pomocą psychologiczną. Dla wielu pracowników możliwość rozmowy telefonicznej stanowi wygodną i bardziej dostępną formę wsparcia. Co istotne, zwiększa ona dostępność wsparcia zwłaszcza wśród osób, które mogą być wykluczone cyfrowo.

Jeśli spojrzymy na sposób realizacji usługi, szczególnie wsparcia doraźnego (kryzysowego), to w przeważającej części jest ono telefoniczne – najszybszy i najłatwiejszy sposób uzyskania wsparcia w nagłej sytuacji. Ten środek komunikacji pozwala natychmiastowo nawiązać kontakt z profesjonalistą, co jest kluczowe w przypadku sytuacji krytycznych, gdzie czas odgrywa istotną rolę w udzieleniu pomocy.

W związku z powyższymi wnioskami, nasza oferta kanałów komunikacji w EAP skupia się na elastycznym podejściu, pozwalając pracownikom wybierać środek kontaktu, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki anonimowości i dostępności wsparcia.

Jakie tematy konsultacji najczęściej zgłaszają pracownicy?

Różnorodność tematów, jakie pracownicy zgłaszają podczas konsultacji w ramach Employee Assistance Program (EAP), ukazuje rozmaite potrzeby oraz wszechstronny charakter świadczonego wsparcia. Oto kilka najczęściej zgłaszanych tematów:

Jakie webinary wzbudzają największe zainteresowanie pracowników?

Analiza liczebności podczas webinarów EAP ukazuje, że pracownicy wykazują szczególne zainteresowanie tematami związanymi z aspektami zdrowia psychicznego i osobistego rozwoju. Oto 5 najpopularniejszych webinarów:

Popularność tych webinarów wskazuje, że pracownicy poszukują nie tylko natychmiastowego wsparcia w sytuacjach kryzysowych, lecz także pragną rozwijać umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego. Wyraźnie widać zainteresowanie tematami specjalistycznymi – świadczy to o uznaniu wartości wiedzy zdobywanej od psychologów posiadających doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i psychoedukacji.

Udział w webinarach dostarcza pracownikom konkretnych narzędzi do pracy nad sobą, a także ma bezpośredni wpływ na tematy konsultacji. Dla wielu uczestników programu EAP, uczestnictwo w webinarach staje się naturalnym punktem wyjścia do zgłaszania konkretnych kwestii podczas konsultacji, co z kolei skutkuje bardziej efektywnym korzystaniem z indywidualnego wsparcia.

Można powiedzieć, że webinary i konsultacje wzajemnie się wspomagają, tworząc spójny system, który dostarcza rzetelną wiedzę oraz oferuje praktyczne narzędzia do samorozwoju. Odpowiednio zaplanowane webinary dostarczają informacji oraz inspirują pracowników do zgłębiania konkretnych kwestii podczas indywidualnych konsultacji, co tworzy spójne i efektywne doświadczenie wsparcia psychologicznego.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą źródłem inspiracji w zapewnianiu wsparcia pracownikom we wszystkich obszarach życia prywatnego i zawodowego. Dzięki nim mamy dużo pomysłów na rozwijanie działań w nadchodzącym 2024 roku, by ulepszać naszą ofertę. W nadchodzących miesiącach będziemy się dzielić kolejnymi statystykami, które będą wpływać na lepsze dopasowanie do oczekiwań naszych Klientów.