Profesjonalna interwencja świadczy o tym, że pracodawca zauważa i reaguje na sytuacje kryzysowe w organizacji.

Cele interwencji kryzysowej

  • Wsparcie zespołu.
  • Pomoc osobie w kryzysie.
  • Wypracowanie rozwiązań, które ułatwią wyjście z kryzysu.
  • Wprowadzenie procedur, które w przyszłości uchronią organizację przed podobnymi problemami.

Działania

  • Kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, aby ustalić, na czym polega kryzys (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki dla osoby w kryzysie i innych pracowników), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić działania.
  • Interwencja z udziałem interwenta kryzysowego: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej.
  • Wskazówki jak działać po wyeliminowaniu przyczyn kryzysu oraz jak w przyszłości zapobiegać podobnym kryzysom.

Efekty

Wszystkie działania mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu oraz pokazać osobie w kryzysie, zespołowi oraz otoczeniu, że pracodawca dbą o zdrowie psychiczne osób zatrudnionych w firmie oraz o atmosferę pracy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 287 100 lub EAP24.[email protected]