EAP jako benefit pracowniczy:

 • Rozszerzenie opieki zdrowotnej w kierunku zdrowia psychicznego,
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych np. pandemia, zapaść ekonomiczna, zwolnienia grupowe,
 • Narzędzie kształtowania świadomej i zrównoważonej kultury organizacyjnej,
 • Istotny element działań well-beingowych w organizacji,
 • EAP jako część polityki firmy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu,
 • Employer branding – EAP w procesie rekrutacji, onboardingu i polityce benefitowej,
 • TRS Total Rewards Statement – EAP w celu zbudowania zaangażowania pracowników i zwiększenia satysfakcji z wynagrodzenia.

EAP jako rozwiązanie efektywne kosztowo:

 • Obniżenie kosztów korzystania z profesjonalnej pomocy – wsparcie psychologiczne, menedżerskie i prawne dla pracowników,
 • Zapewnienie wszystkim pracownikom równej dostępności do EAP,
 • Wsparcie pracowników w rozwiązywaniu problemów w życiu prywatnym – większa efektywność w pracy,
 • Stworzenie możliwości pracownikom do samodzielnego poszukiwania wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • Ochrona pracowników przed nadmiarem informacji pozyskanych z internetu, pseudoporadami nieprofesjonalistów czy też internetowym hejtem,
 • Nowoczesne technologie (infolinia, sesje video, portal) – ułatwienie dostępu oraz ośmielenie pracowników do korzystania ze wsparcia psychologicznego.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 287 100 lub EAP24.[email protected]