Loading…

Employee Assistance

Nowoczesny benefit dla pracowników, realna wartość dla organizacji

Czytaj więcej

Employee Assistance

Poufność, anonimowość i łatwy dostęp do profesjonalistów

Czytaj więcej

Employee Assistance

W odpowiedzi na problemy pracownicze takie jak absencja,
rotacja, nieefektywna obecność w pracy

Czytaj więcej
  • Employee Assistance
  • Employee Assistance
  • Employee Assistance

Program Wsparcia Pracowników EAP to nowoczesny benefit w postaci poufnego, bezstronnego i niezależnego źródła informacji oraz wsparcia pracowników i członków ich rodzin przeżywających trudności w codziennym życiu.

PROGRAMY WSPARCIA PRACOWNIKÓW EAP

ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM PRACOWNICZYM

Programy Wsparcia Pracowników EAP umożliwiają:

zapobieganie problemom pracowników takim jak: stres, brak motywacji, wypalenie zawodowe, brak czasu na „sprawy prywatne”

zapobieganie problemom organizacji takim jak: absencja i rotacja pracowników, brak zaangażowania, niskie morale, a nawet wypadki

uzyskanie wsparcie dla HR i menedżerów w związku z problemami, jakie mają ich pracownicy

PROFESJONALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW

Programy Wsparcia Pracowników EAP charakteryzują:

bezpośrednia odpowiedź na potrzeby pracowników zarówno w obszarze ich życia zawodowego jak i prywatnego

łatwy dostęp do profesjonalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie)

zapewnienie poufności, anonimowości i bezstronności udzielanego wsparcia

NOWOCZESNA KULTURA
ORGANIZACYJNA

Programy Wsparcia Pracowników EAP to benefity dla firm, które budują:

nowoczesny pakiet benefitów dla pracowników,

kulturę organizacyjną, gdzie ważny jest dobrostan pracowników

odpowiedzialny biznes

employer branding

ZAKRES PROFESJONALNEGO WSPARCIA

PROBLEMY W PRACY stres
wypalenie zawodowe
problemy typu work-life balance
problemy menedżerskie
problemy w relacjach zawodowych np. mobbing, molestowanie

PROBLEMY Z BLISKIMI problemy w relacjach z partnerem / partnerką
problemy z dziećmi
problemy związane ze starzeniem się rodziców
znaczące wydarzenia w życiu rodziny takie jak narodziny, rozwód, choroba
sytuacje takie jak choroba, wypadek lub śmierć osoby bliskiej

PROBLEMY ŻYCIOWE emocjonalne wyczerpanie
depresja
uzależnienia np. alkohol, narkotyki, hazard, seks
zaburzenia emocjonalne, lękowe i nastroju
przemoc w rodzinie

Kontakt


Imię*:*
E-mail*:*
Temat*:*
Wiadomość*:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok. 27 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie oraz na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z tematem mojego zapytania. *
Prosimy o wprowadzenie kodu:

AUXI Service Center
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // T: +48.506.701.830

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Pani/Pana danych przesłanych w niniejszym formularzu jest AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok 27, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 9820254170 oraz numerem REGON 472951899. Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszym formularzu, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności