Istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym manager może zapobiegać stresowi w miejscu pracy!

Stres może przynosić zarówno korzyści jak i straty. Pozytywny poziom stresu może dostarczyć ludziom energii i motywacji do osiągania celów. Ale kiedy ludzie dostrzegają konflikt pomiędzy wymaganiami swojej pracy, a ilością odczuwanej przez nich kontroli nad spełnianiem tych wymagań, doświadczają negatywnego stresu.

Menadżer może obserwować wskaźniki negatywnego stresu pracowników w miejscu pracy.

Objawy, których należy szukać mogą obejmować:

  • wskaźniki fizyczne – skargi na bóle głowy, niestrawność, zmęczenie, bezsenność, częste choroby, bóle w klatce piersiowej, duszności, wysokie ciśnienie krwi, bóle mięśni,
  • objawy emocjonalne – huśtawki nastroju, oznaki niepokoju, drażliwość, postawę defensywną, złość, nadwrażliwość, ospałość lub przygnębienie, wyrażanie uczucia bezsilności, wybuchy emocji,
  • sygnały behawioralne – przejadanie się/utratę apetytu, zwiększone spożycie alkoholu lub leków/narkotyków, izolację, zniecierpliwienie, słabą wydajność, złą higienę, zmiany w relacjach.

Jak można pomóc pracownikom zmniejszyć stres w pracy?

  1. Znajdź równowagę w obciążeniu pracą i wyznaczaj realistyczne terminy. Ważne jest dostosowanie priorytetów i zachęcanie zespołu do konsultowania się z managerem, zanim obciążenie pracą stanie się nie do opanowania. Istotne jest również komunikowanie, dlaczego określone terminy są tak priorytetowe. Pracownicy o wiele chętniej rozmawiają o ewentualnych wyzwaniach i rozwiązaniach problemów, gdy znają „szerszy obraz”.
  2. Zachęcaj, jeśli to możliwe, do przerw w pracy poza biurem. To doskonały sposób, by pomóc pracownikom odzyskać energię. Warto zachęcać do takich czynności jak spacer na zewnątrz, jedzenie lunchu w grupie, ćwiczenia rozciągające lub głębokie oddechy.
  3. Wykorzystuj czas, gdy ktoś funkcjonuje najlepiej. Niektóre osoby są bardziej czujne i skupione rano, inne funkcjonują najlepiej w późniejszych porach dnia. Korzystanie z godzin ich najlepszej wydajności może być pomocne w realizowaniu ambitnych zadań.
  4. Często komunikuj się w czasie zmian lub niepewności. Regularny kontakt z pracownikami w celu informowania ich na bieżąco, pomoże zmniejszyć ich poziom niepokoju i stresu.
  5. Zachęcaj do korzystania z EAP. Profesjonaliści doświadczeni w zarządzaniu stresem mogą zapewnić poufną pomoc.

Manager może efektywniej zarządzać pracownikami, by zmniejszyć odczuwany przez nich poziom stresu w miejscu pracy. Wykorzystanie powyższych wskazówek może szybko przynieść oczekiwane efekty.