Charakter pracy:

 • Dyżury (rozmowy telefoniczne i wideo) w godz. 8-24 od poniedziałku do niedzieli włącznie (min. 12 h tygodniowo, 1 dyżur min. 4 h, grafik do ustalenia) – praca 100% zdalna
 • Przekazywanie rozmówcom rzetelnych informacji w zakresie pomocy psychologicznej; wstępne rozpoznanie problemu i ustalenie form wsparcia,
 • Poradnictwo psychologiczne dla pracowników firm i członków rodzin kontaktujących się z infolinią EAP (w tym konsultacje rodzicielskie i konsultacje dla dzieci i młodzieży 13+),
 • Prowadzenie wideokonsultacji mających na celu krótkoterminowe wsparcie psychologiczne (3-10 sesji).

Nasza oferta:

 • Praca 100% zdalna, elastyczne godziny pracy, kontrakt B2B,
 • Stabilne przychody wynikające z liczby godzin dyżurów telefonicznych oraz zrealizowanych wideokonsultacji,
 • Szkolenia i rozwój umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej oraz diagnozy,
 • Współpraca z firmą świadczącą usługi EAP dla klientów biznesowych – międzynarodowe środowisko pracy.

Nasze oczekiwania:

 • Umiejętności prowadzenia wywiadu i zbierania informacji w celu zidentyfikowania problemu oraz poszukiwania sposobów jego rozwiązania,
 • Doświadczenie w zakresie poradnictwa psychologicznego min. 3 lata,
 • Ukończony min. 2. rok szkoły psychoterapii (warunek konieczny),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 (warunek konieczny),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w infolinii pomocowej/telefonie zaufania (min. 1 rok) lub ośrodku interwencji kryzysowej,
 • Profesjonalizm, wysoka kultura osobista, empatia i asertywność w kontakcie z klientami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres [email protected]

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

< WRÓĆ