Wideokonsultacje w ramach EAP 

 • W przypadku potrzeby oraz decyzji pracownika zapewniamy wideokonsultacje z certyfikowanymi psychoterapeutami.
 • Liczba wideokonsultacji dostępnych dla każdego pracownika określona jest
  w kontrakcie EAP zapewniającym pracownikom poufność i anonimowość.
 • Wideokonsultacje to głównie wsparcie metodami psychoterapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązania.
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania pracy z wybranym psychoterapeutą
  (po wykorzystaniu pakietu EAP).
 • Dostępność szerokiego grona certyfikowanych psychoterapeutów.
 • Możliwość korzystania z indywidualnych spotkań z psychoterapeutami w ich gabinetach.
 • Pracujemy w języku polskim i angielskim.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 287 100 lub EAP24.[email protected]