Początki EAP w USA

Początki EAP sięgają lat 30. XX w. (USA) i wywodzą się z programów przeciwdziałania alkoholizmowi w miejscu pracy.

Alkoholizm był szczególnym problemem pracowniczym w przemyśle – wpływał na spadek efektywności i produktywności.

Rok 1939 to rozwój Ruchu Anonimowych Alkoholików (AA). Osoby „po przejściach” dzielące się swoimi doświadczeniami dały początek programom typu EAP. Firmy zaczęły dostrzegać skuteczność programów wsparcia pracowników – skoro działają w obszarze wsparcia alkoholików, można zastosować je do innych problemów pracowników.

Ważne momenty EAP

W latach 70. pojawił się nowy model EAP, który oferował pracownikom szersze podejście do pomocy tj. również w problemach zawodowych, małżeńskich, a nawet finansowych. Piętno związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostało prawie całkowicie zażegnane. Nowoczesne programy EAP oferowały pracownikom w miejscu pracy bezpłatne, profesjonalne i poufne wsparcie obejmujące szeroki zakres usług.

Od czasów ataku 11. września 2001 specjaliści EAP stali się bardziej zaangażowani we wdrażanie planów dotyczących sytuacji kryzysowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także wzrostu stresu i depresji.

Kryzys finansowy 2007 – 2009 to kolejny punkt w historii EAP. Programy wsparcia psychologicznego, prawnego i finansowego zyskały jeszcze większą popularność wśród pracowników. Duże organizacje zaczęły korzystać nie z jednego, ale kilku dostawców usług EAP, aby zapewnić pracownikom jak najszybszy i najszerszy dostęp do profesjonalnej pomocy.

Aktualnie sytuacja związana z Covid-19 przyniosła dużą zmianę w funkcjonowaniu firm oraz ich pracowników. Realia są szczególne i wymagają zaadresowania nie tylko potrzeb fizycznych pracowników, ale również psychologicznych. EAP jest sprawdzonym rozwiązaniem, kiedy szczególnie potrzebne jest wsparcie psychologiczne i menedżerskie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 287 100 lub EAP24.[email protected]