EAP w Europie

Programy EAP przyjęły różną formę w krajach Europy, głównie z powodu różnic w uprawnieniach instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem osób oraz różnic w kwalifikacjach zawodowych psychologów, psychoterapeutów, doradców (counsellors).

W Wielkiej Brytanii prawie 2,6 miliona pracowników ma zapewniony dostęp do EAP – wartość usług szacowana jest na ok. 22,5 miliona funtów (dane wg EAPA, UK, 2005).

W Danii, od lat 60-tych, większość dużych przedsiębiorstw posiada programy EAP. Od 1980 programy EAP są wspierane przez Ministerstwo Zdrowia (Sosted, 2005). Aktualnie ok. 25% pracowników ma dostęp do programów EAP (Sosted, 2005).

W Niemczech programy EAP, nazywane również Betriebssozialarbeit lub Mitarbeiterberatung (Appelt, 2005), oferowane są w firmach międzynarodowych oraz dużych prywatnych przedsiębiorstwa – głównie w celu zapobieganie problemom alkoholowym i narkotykowym.

EAP w Polsce

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi każdego roku około 3,8 miliona Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Na 100 tysięcy obywateli w Polsce przypada jedynie 8 psychoterapeutów. Pod tym względem nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce w Europie.

Czas oczekiwania na psychoterapię finansowaną przez NFZ trwa kilka miesięcy (nawet pół roku). Dodatkowym wyzwaniem jest znalezienie psychoterapeuty specjalizującego się w określonych obszarach pomocy psychologicznej.

Programy EAP umożliwiają pracownikom korzystanie z profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów w życiu zawodowym i prywatnym. Najważniejszymi aspektami funkcjonowania EAP jest poufność i anonimowość (zewnętrzna, niezależna firma), a także łatwość dostępu do informacji oraz do grona specjalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie).

EAP to nowoczesny benefit pracowniczy zapewniający realną wartość pracownikom oraz organizacjom.

< WRÓĆ

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 203 507 lub EAP24.[email protected]