admin

O admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 48 blog entries.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

2020-11-12T14:16:12+01:00

Poufność i anonimowość. Niezależne i bezstronne źródło wsparcia finansowane przez pracodawcę. Szeroki zakres EAP - wsparcie psychologiczne, menedżerskie i prawne. Łatwy dostęp do profesjonalistów.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA2020-11-12T14:16:12+01:00

KORZYŚCI DLA DZIAŁU HR

2020-11-12T14:16:24+01:00

Działania zapobiegające problemom pracowników takim jak: kryzys, stres, brak motywacji, wypalenie zawodowe, brak czasu na „sprawy prywatne”. Outsourcing usług wsparcia psychologicznego zapewniający pracownikom poufność, anonimowość i bezstronność. Zapobieganie i wsparcie w rozwiązywaniu problemów typu mobbing, molestowanie, dyskryminacja. Dostęp do analiz problemów pracowniczych na rynku, mogących wpływać na efektywność pracowników. Budowanie kapitału [...]

KORZYŚCI DLA DZIAŁU HR2020-11-12T14:16:24+01:00

KORZYŚCI DLA MENEDŻERA

2020-11-12T14:16:36+01:00

Łatwy dostęp do profesjonalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie) zapewniających wsparcie w rozwiązywaniu problemów menedżera w życiu zawodowym i prywatnym. Możliwość korzystania z EAP w sytuacjach, kiedy menedżer nie wie jak udzielić profesjonalnego wsparcia pracownikom mającym problemy w życiu prywatnym (zachęcanie pracowników do korzystania z EAP). Niezależne i bezstronne źródło wsparcia menedżerskiego [...]

KORZYŚCI DLA MENEDŻERA2020-11-12T14:16:36+01:00

CHARAKTERYSTYKA EAP

2020-11-12T14:14:45+01:00

Program Wsparcia Pracowników EAP to nowoczesny benefit w postaci poufnego i profesjonalnego źródła informacji oraz wsparcia dla pracowników i członków ich rodzin przeżywających trudności w codziennym życiu, zarówno zawodowym jak i prywatnym. Employee Assistance Program zapewnia: Wsparcie psychologiczne, menedżerskie i prawno-finansowe, Poufność i anonimowość, Zdalny i łatwy dostęp do pomocy: [...]

CHARAKTERYSTYKA EAP2020-11-12T14:14:45+01:00

EAP A INNE FORMY WSPARCIA PRACOWNIKÓW

2020-11-12T14:14:55+01:00

EAP jako benefit pracowniczy: Rozszerzenie opieki zdrowotnej w kierunku zdrowia psychicznego, Wsparcie w sytuacjach kryzysowych np. pandemia, zapaść ekonomiczna, zwolnienia grupowe, Narzędzie kształtowania świadomej i zrównoważonej kultury organizacyjnej, Istotny element działań well-beingowych w organizacji, EAP jako część polityki firmy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu, Employer branding - EAP w [...]

EAP A INNE FORMY WSPARCIA PRACOWNIKÓW2020-11-12T14:14:55+01:00

EAP W POLSCE

2020-11-12T14:15:10+01:00

EAP w Europie Programy EAP przyjęły różną formę w krajach Europy, głównie z powodu różnic w uprawnieniach instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem osób oraz różnic w kwalifikacjach zawodowych psychologów, psychoterapeutów, doradców (counsellors). W Wielkiej Brytanii prawie 2,6 miliona pracowników ma zapewniony dostęp do EAP - wartość usług szacowana jest [...]

EAP W POLSCE2020-11-12T14:15:10+01:00

HISTORIA EAP

2020-11-12T14:15:25+01:00

Początki EAP w USA Początki EAP sięgają lat 30. XX w. (USA) i wywodzą się z programów przeciwdziałania alkoholizmowi w miejscu pracy. Alkoholizm był szczególnym problemem pracowniczym w przemyśle - wpływał na spadek efektywności i produktywności. Rok 1939 to rozwój Ruchu Anonimowych Alkoholików (AA). Osoby "po przejściach" dzielące się swoimi [...]

HISTORIA EAP2020-11-12T14:15:25+01:00

JAK WSPIERAĆ PRACOWNIKÓW W CZASIE KRYZYSU

2020-11-12T14:11:37+01:00

Widmo kryzysu gospodarczego związanego z panującą pandemią to dla wielu ludzi najbardziej stresujący czynnik, wpływający nie tylko na życie prywatne, ale także na efektywność pracy. Niepewność jutra oraz strach o swoją posadę i płynność finansową wywołują niewyobrażalny stres. Ten zaś, jeśli będzie długotrwały, może odcisnąć trwałe piętno na psychice. Nie pozwól na to i [...]

JAK WSPIERAĆ PRACOWNIKÓW W CZASIE KRYZYSU2020-11-12T14:11:37+01:00

ZDROWIE PSYCHICZNE PRACOWNIKÓW

2020-11-12T14:11:51+01:00

Dobra atmosfera w miejscu pracy, satysfakcjonujące warunki zatrudnienia, dobry dojazd do firmy – to najważniejsze czynniki składające się na zadowolenie z pracy dla większości pracowników. Jednak często pomimo tego ich wydajność w pracy spada. Zauważasz, że niektórzy pracownicy, którzy do tej pory byli dobrzy w swoim fachu, stracili wydajność? W dobie narastającego napięcia społecznego [...]

ZDROWIE PSYCHICZNE PRACOWNIKÓW2020-11-12T14:11:51+01:00

JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ DOBROSTAN PRACOWNIKÓW?

2020-11-12T14:11:18+01:00

Sprawne funkcjonowanie firmy w największej mierze zależy od wydajności i zaangażowania pracowników. Aby jednak stanęli oni na wysokości zadania, muszą czuć się dobrze. Chodzi oczywiście nie tylko o komfort w miejscu pracy, taki jak dobra atmosfera czy satysfakcjonujące wynagrodzenie, ale także o dobrostan psychiczny. Jak radzić sobie w sytuacji, gdy ulega on znacznemu pogorszeniu? [...]

JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ DOBROSTAN PRACOWNIKÓW?2020-11-12T14:11:18+01:00
Przejdź do góry