Warsztaty szkoleniowe

 • Możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych w formie spotkań zamkniętych (w firmie) lub otwartych
 • Tematyka warsztatów dostosowana do potrzeb uczestników programu EAP
 • Profesjonalna i praktyczna wiedza, inspirowanie pracowników do zmian
 • Zadbanie o działania w obszarze well-being w miejscu pracy

Przykłady tematów szkoleniowych:

 • Komunikacja w emocjach i stresie
 • Komunikacja w konflikcie
 • Ja w stresie
 • Jestem rodzicem
 • Jak wychować szczęśliwe dziecko
 • Work-life balance – jak odpoczywać
 • Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • Siła i odporność psychiczna
 • Praca z głosem
 • Toksyczne relacje w miejscu pracy
 • Elastyczność w pracy – warsztaty z improwizacją
 • Style myślenia i hierarchia wartości a efektywność menedżerska
 • Wewnętrzne przywództwo – od przewodnika do inspiratora
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Coachingowe umiejętności w zarządzaniu

Większość warsztatów szkoleniowych jest możliwa do zrealizowania w formie półdniowych spotkań typu bite size workshop.

Kontakt


Imię*:*
E-mail*:*
Temat*:*
Wiadomość*:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok. 27 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie oraz na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z tematem mojego zapytania. *
Prosimy o wprowadzenie kodu:

AUXI Service Center
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // T: +48.506.701.830

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Pani/Pana danych przesłanych w niniejszym formularzu jest AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok 27, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 9820254170 oraz numerem REGON 472951899. Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszym formularzu, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności