FAQ

Poniżej lista najczęściej zadawanych pytań nt. EAP


Czy do EAP mogą przystąpić tylko wybrani pracownicy w firmie?

Konstrukcja oraz sposób kalkulowania Programów EAP zakładają udział wszystkich pracowników firmy.


Czy EAP może działać tylko w określone dni i w określonych godzinach?

Standard udzielanego wsparcia zakłada dostępność serwisu www 24/7 oraz dostępność infolinii 8-24/7.


Co to oznacza, że wsparcie EAP jest nie tylko dla pracownika, ale również dla osób z najbliższej rodziny?

Z serwisu www, infolinii, a także spotkań indywidualnych mogą korzystać zarówno pracownicy jak i członkowie najbliższej rodziny (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci).


Czy pracodawca może dowiedzieć się o problemach pracownika korzystającego z EAP?

Nie – Programy EAP zapewniają poufność, anonimowość i bezstronność udzielanego wsparcia.


Czym infolinia EAP różni się od telefonów zaufania typu niebieska linia itp.?

Nasze główne założenia to łatwa dostępność infolinii, adekwatna do liczby uczestników naszych Programów EAP, a także profesjonalizm i doświadczenie konsultantów telefonicznych (psychologów, terapeutów, coachów).


Kto pracuje na infolinii EA?

Psychologowie, terapeuci, coachowie mający profesjonalne przygotowanie i doświadczenie w pracy z klientem EAP przez telefon.


Czy telefoniczna rozmowa może być kontynuowana z tym samym terapeutą?

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.


Czy można rozmawiać z konsultantem EAP poprzez skype?

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.


Kto decyduje o potrzebie wsparcia poprzez indywidualne spotkania z terapeutą?

Dyrektor kliniczny nadzorujący pracę konsultantów telefonicznych.


Ile spotkań indywidualnych przysługuje w ramach EAP?

Jest to uzależnione od warunków umowy EAP między firmami.


Co jeśli okaże się, że potrzebna jest większa liczba spotkań indywidualnych?

Spotkania można kontynuować indywidualnie poza Programem EAP.


Co w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty np. psychiatry?

Informujemy o potrzebie specjalistycznej pomocy i zapewniamy wsparcie, aby ułatwić rozmówcy umówienie się do specjalisty (np. informacja nt. zakresu opieki medycznej w firmie).


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach zwolnień pracowniczych?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo o wsparcie, kiedy na terenie firmy wydarzy się wypadek?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach mobbingu w miejscu pracy?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach molestowania w miejscu pracy?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Kontakt


Imię*:*
E-mail*:*
Temat*:*
Wiadomość*:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok. 27 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie oraz na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z tematem mojego zapytania. *
Prosimy o wprowadzenie kodu:

AUXI Service Center
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // T: +48.506.701.830

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Pani/Pana danych przesłanych w niniejszym formularzu jest AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok 27, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 9820254170 oraz numerem REGON 472951899. Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszym formularzu, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności