FAQ

Poniżej lista najczęściej zadawanych pytań nt. EAP


Czy do EAP mogą przystąpić tylko wybrani pracownicy w firmie?

Konstrukcja oraz sposób kalkulowania Programów EAP zakładają udział wszystkich pracowników firmy.


Czy EAP może działać tylko w określone dni i w określonych godzinach?

Standard udzielanego wsparcia zakłada dostępność serwisu www 24/7 oraz dostępność infolinii 8-24/7.


Co to oznacza, że wsparcie EAP jest nie tylko dla pracownika, ale również dla osób z najbliższej rodziny?

Z serwisu www, infolinii, a także spotkań indywidualnych mogą korzystać zarówno pracownicy jak i członkowie najbliższej rodziny (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci).


Czy pracodawca może dowiedzieć się o problemach pracownika korzystającego z EAP?

Nie – Programy EAP zapewniają poufność, anonimowość i bezstronność udzielanego wsparcia.


Czym infolinia EAP różni się od telefonów zaufania typu niebieska linia itp.?

Nasze główne założenia to łatwa dostępność infolinii, adekwatna do liczby uczestników naszych Programów EAP, a także profesjonalizm i doświadczenie konsultantów telefonicznych (psychologów, terapeutów, coachów).


Kto pracuje na infolinii EA?

Psychologowie, terapeuci, coachowie mający profesjonalne przygotowanie i doświadczenie w pracy z klientem EAP przez telefon.


Czy telefoniczna rozmowa może być kontynuowana z tym samym terapeutą?

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.


Czy można rozmawiać z konsultantem EAP poprzez skype?

Tak – wymaga to indywidualnego umówienia się.


Kto decyduje o potrzebie wsparcia poprzez indywidualne spotkania z terapeutą?

Dyrektor kliniczny nadzorujący pracę konsultantów telefonicznych.


Ile spotkań indywidualnych przysługuje w ramach EAP?

Jest to uzależnione od warunków umowy EAP między firmami.


Co jeśli okaże się, że potrzebna jest większa liczba spotkań indywidualnych?

Spotkania można kontynuować indywidualnie poza Programem EAP.


Co w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty np. psychiatry?

Informujemy o potrzebie specjalistycznej pomocy i zapewniamy wsparcie, aby ułatwić rozmówcy umówienie się do specjalisty (np. informacja nt. zakresu opieki medycznej w firmie).


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach zwolnień pracowniczych?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo o wsparcie, kiedy na terenie firmy wydarzy się wypadek?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach mobbingu w miejscu pracy?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.


Czy oferują Państwo wsparcie w sytuacjach molestowania w miejscu pracy?

Tak. Zakres wsparcia reguluje umowa.

Kontakt

AUXILIUM Employee Assistance
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: office@employee-assistance.pl // T: +48.506.701.830


Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności