Historia EAP

Początki EAP w USA

Początki EAP sięgają lat 30. XX w. (USA) i wywodzą się z programów przeciwdziałania alkoholizmowi w miejscu pracy.

Alkoholizm był szczególnym problemem pracowniczym w przemyśle - wpływał na spadek efektywności i produktywności.

Rok 1939 to rozwój Ruchu Anonimowych Alkoholików (AA). Osoby "po przejściach" dzielące się swoimi doświadczeniami dały początek programom typu EAP. Firmy zaczęły dostrzegać skuteczność programów wsparcia pracowników - skoro działają w obszarze wsparcia alkoholików, można zastosować je do innych problemów pracowników.


Ważne momenty EAP

W latach 70. pojawił się nowy model EAP, który oferował pracownikom szersze podejście do pomocy tj. również w problemach zawodowych, małżeńskich, a nawet finansowych. Piętno związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostało prawie całkowicie zażegnane. Nowoczesne programy EAP oferowały pracownikom w miejscu pracy bezpłatne, profesjonalne i poufne wsparcie obejmujące szeroki zakres problemów, w tym problemy związane z narkotykami.

Od czasów ataku 11. września 2001 specjaliści EAP stali się bardziej zaangażowani we wdrażanie planów dot. sytuacji kryzysowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także wzrostu stresu i depresji.

 

Kontakt


Imię*:*
E-mail*:*
Temat*:*
Wiadomość*:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok. 27 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie oraz na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z tematem mojego zapytania. *
Prosimy o wprowadzenie kodu:

AUXI Service Center
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // T: +48.506.701.830

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Pani/Pana danych przesłanych w niniejszym formularzu jest AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok 27, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 9820254170 oraz numerem REGON 472951899. Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszym formularzu, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności