EAP w Polsce

EAP w Europie

Programy EAP przyjęły różną formę w krajach Europy, głównie z powodu różnic w uprawnieniach instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem osób oraz różnic w kwalifikacjach zawodowych psychologów, psychoterapeutów, doradców (counsellors).

W Wielkiej Brytanii prawie 2,6 miliona pracowników ma zapewniony dostęp do EA - wartość usług szacowana jest na ok. 22,5 miliona funtów (dane wg EAPA, UK, 2005).

W Danii, od lat 60-tych, większość dużych przedsiębiorstw posiada programy EAP. Od 1980 programy EAP są wspierane przez Ministerstwo Zdrowia (Sosted, 2005). Aktualnie ok. 25% pracowników ma dostęp do programów EAP (Sosted, 2005).

W Niemczech programy typu EAP, nazywane również Betriebssozialarbeit lub Mitarbeiterberatung (Appelt, 2005), oferowane są w firmach międzynarodowych oraz dużych prywatnych przedsiębiorstwa - głównie w celu zapobieganie problemom alkoholowym i narkotykowym.


EAP w Polsce

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi każdego roku około 3,8 miliona Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Na 100 tysięcy obywateli w Polsce przypada jedynie 8 psychoterapeutów. Pod tym względem nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce w Europie.

Czas oczekiwania na psychoterapię finansowaną przez NFZ trwa kilka miesięcy (nawet pół roku). Dodatkowym wyzwaniem jest znalezienie psychoterapeuty specjalizującego się w określonych obszarach pomocy psychologicznej.

Programy EAP umożliwiają pracownikom korzystanie z profesjonalnego, psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów w życiu zawodowym i prywatnym. Najważniejszymi aspektami funkcjonowania EAP jest poufność i anonimowość (zewnętrzna, niezależna firma), a także łatwość dostępu do informacji oraz do grona specjalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie).

Programy EAP to nowoczesne benefity pracownicze zapewniające realną wartość pracownikom oraz organizacjom.

 

Kontakt

AUXILIUM Employee Assistance
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: office@employee-assistance.pl // T: +48.506.701.830


Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności