EAP w Polsce

EAP w Europie

Programy EAP przyjęły różną formę w krajach Europy, głównie z powodu różnic w uprawnieniach instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem osób oraz różnic w kwalifikacjach zawodowych psychologów, psychoterapeutów, doradców (counsellors).

W Wielkiej Brytanii prawie 2,6 miliona pracowników ma zapewniony dostęp do EA - wartość usług szacowana jest na ok. 22,5 miliona funtów (dane wg EAPA, UK, 2005).

W Danii, od lat 60-tych, większość dużych przedsiębiorstw posiada programy EAP. Od 1980 programy EAP są wspierane przez Ministerstwo Zdrowia (Sosted, 2005). Aktualnie ok. 25% pracowników ma dostęp do programów EAP (Sosted, 2005).

W Niemczech programy typu EAP, nazywane również Betriebssozialarbeit lub Mitarbeiterberatung (Appelt, 2005), oferowane są w firmach międzynarodowych oraz dużych prywatnych przedsiębiorstwa - głównie w celu zapobieganie problemom alkoholowym i narkotykowym.


EAP w Polsce

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi każdego roku około 3,8 miliona Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Na 100 tysięcy obywateli w Polsce przypada jedynie 8 psychoterapeutów. Pod tym względem nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce w Europie.

Czas oczekiwania na psychoterapię finansowaną przez NFZ trwa kilka miesięcy (nawet pół roku). Dodatkowym wyzwaniem jest znalezienie psychoterapeuty specjalizującego się w określonych obszarach pomocy psychologicznej.

Programy EAP umożliwiają pracownikom korzystanie z profesjonalnego, psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów w życiu zawodowym i prywatnym. Najważniejszymi aspektami funkcjonowania EAP jest poufność i anonimowość (zewnętrzna, niezależna firma), a także łatwość dostępu do informacji oraz do grona specjalistów (psychologowie, terapeuci, coachowie).

Programy EAP to nowoczesne benefity pracownicze zapewniające realną wartość pracownikom oraz organizacjom.

 

Kontakt


Imię*:*
E-mail*:*
Temat*:*
Wiadomość*:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok. 27 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie oraz na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z tematem mojego zapytania. *
Prosimy o wprowadzenie kodu:

AUXI Service Center
ul. Obrzeżna 5E // 02-691 Warszawa // E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // T: +48.506.701.830

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Pani/Pana danych przesłanych w niniejszym formularzu jest AUXI z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5E lok 27, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 9820254170 oraz numerem REGON 472951899. Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszym formularzu, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności